13 abril 2021

MODIFICACIÓN CIRCULAR de 10-03 sobre calendario y finalización de 2º Bachillerato 2020-21

13/04/2021

Circular de 13 de abril de 2021 por la que se modifica la Circular de 10 de marzo de 2021, sobre calendario de evaluación y finalización del 2º curso de Bachillerato en el curso 2020-2021.